De statutaire doelstelling van de Vereniging ‘het Graf van Sint Servaas’ luidt als volgt:


De bevordering en voor zoveel nodig het herstel van het karakter van de stad Maastricht als katholiek cultureel centrum en als bedevaartplaats.


Heiligdomsvaart

De vereniging tracht deze doelstelling met name te realiseren door om de zeven jaren in Maastricht de Heiligdomsvaart te organiseren, door deel te nemen aan processies en ommegangen waarin het Borstbeeld van Sint Servaas wordt meegedragen teneinde op die manier de aandacht te vestigen op Sint Servaas die de oorsprong is van Maastricht als bedevaartstad.


Overige activiteiten

Daarnaast steunt de vereniging activiteiten die gericht zijn op de bevordering van kennis over Sint Servaas en diens grafkerk en verleent zij steun bij de organisatie van bedevaarten naar Maastricht.