De Vereniging ‘Het Graf van Sint Servaas’ werd in 1937, op initiatief van de toenmalige pastoor-deken, Mgr. J.A.H. Wouters, opgericht.

De vereniging stelt zich tot doel om het karakter van de stad Maastricht als bedevaartplaats en als katholiek centrum te bevorderen. Deze doelstelling wil men bereiken door het verspreiden van kennis over de stad Maastricht en het voeren van en steun geven aan acties die Maastricht als zodanig ten goede komen. Zo is de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaarten in Maastricht.

De eerstvolgende (56e!) Heiligdomsvaart wordt gehouden in 2025.