Voorzitter

De heer mr. J.J.M. (Joseph) Goumans


Vice-voorzitter

De heer mr. E.H.M. (Ed) Moenen


Secretaris

Mevrouw M.H.M. (Hanny) Hendrix


Penningmeester

De heer drs. C. (Caspar) van Hilten


Bestuursleden

De heer Pastoor Deken J.J.H. (John) Dautzenberg

De heer C.W. (Stan) Hoen