Voorzitter

De heer drs. T.J.F.M. (Theo) Bovens

 

Vice-voorzitter

Vacant

 

(Adjunct) Secretaris

De heer P.P. (Paul-Philip) Lemmens

 

Penningmeester

De heer E.H.H.M. (Enno) Soeren
De heer P. (Pascal) Walters, 2e penningmeester

 

Bestuursleden

De heer Pastoor Deken J.J.H. (John) Dautzenberg

Mevrouw C.J.M. (Katja) Tijssens-Smeets