De statutaire doelstelling van de vereniging luidt:

‘de bevordering en voor zoveel nodig het herstel van het karakter van de

stad Maastricht als katholiek cultureel centrum en als bedevaartplaats’


Binnen de statutaire doelstelling van de vereniging moet de organisatie van de zeven jaarlijkse Heiligdomsvaart worden gekenmerkt als de ‘corebusiness’. Dit zal ook in de komende jaren niet veranderen.

De eerstvolgende Heiligdomsvaart is in 2025. De Heiligdomsvaart heeft naast een religieus karakter ook een sterke culturele uitstraling (met een programma voor een breed publiek) en moet zowel nationaal als internationaal de aandacht vestigen op Maastricht als pelgrimsstad van Sint Servaas. Een en ander vraagt een lange periode van voorbereiding.

In de aanloop naar het Heiligdomsvaartjaar 2025 is het beleid van de vereniging erop gericht om de aandacht te (blijven) vestigen op Sint Servaas en op de stad Maastricht als centrum van katholiek leven en pelgrimsstad. Hiertoe zullen er jaarlijks in de ‘Servaasweek’ rond 13 mei, de feestdag van Sint Servaas, een aantal activiteiten in en rondom de Basiliek van Sint Servaas worden georganiseerd, met als begin de jaarlijkse Bronprocessie op de zondag vóór 13 mei en als afsluiting de Stadsprocessie op de zondag na 13 mei.

Ook wil de vereniging met speciale activiteiten zowel voor de jeugd en als voor volwassenen de aandacht voor Sint Servaas en voor het katholieke leven in Maastricht bevorderen, zodat de Heiligdomsvaart 2025 in vruchtbare bodem kan gedijen.

Om de vereniging toekomstbestendig te maken is een Commissie Ledenwerving actief die zich met name richt op het werven van jongere leden die ook als nieuwe generatie de doelstelling van de vereniging ondersteunen en die de activiteiten van de vereniging kunnen voortzetten en ontwikkelen.


Maastricht, oktober 2019