De Vereniging bestaat uit leden en een bestuur die allen op vrijwillige basis werken. Er worden geen beloningen aan hen verstrekt. De vereniging dekt haar algemene onkosten uit een contributie die de leden jaarlijks betalen. Alle overige inkomsten worden direct ten bate van de Heiligdomsvaart ingezet. De Vereniging heeft geen personeel in dienst.