Vanaf het najaar 2022 zal de huidige voorzitter van de Vereniging ‘het Graf van Sint Servaas’ zijn functie neerleggen. Reden waarom we op zoek zijn naar een kandidaat die bereid is leiding te gaan geven aan de vereniging, in de opmaat naar de Heiligdomsvaart 2025. Klik hier voor een nadere omschrijving.