Tijdens de Heiligdomsvaart van Maastricht in 2011, bezochten ruim 1.000 jongeren de Maastrichtse St. Servaasbasiliek. De vele positieve reacties die dat bezoek opleverde zijn de uiteindelijke basis geweest voor het onderwijsproject ‘ Over Sint Servaas en de Romeinen’. De gelijknamige film, onderdeel van het project over de Romeins-Christelijke wordingsgeschiedenis van Maastricht, is gemaakt voor de leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De film is van de hand van de bekende cineast Peter Brouwers en financieel mogelijk gemaakt door de Stichtingen Katholiek Steunfonds Onderwijs Maastricht (KSOM) en RK Weeshuis. Op 1 juni is de film gepresenteerd aan de direct betrokkenen en de onderwijsinstellingen en nu beschikbaar voor iedereen.

De film van Peter Brouwers, winnaar van het filmfestival Tijdsbeeld 2014, is specifiek gemaakt voor de moderne jongeren die gewend zijn aan snelle beeldmontage. De film is het hoogtepunt van het jongerenproject dat bestaat uit een aantal onderdelen. Het is de bedoeling dat de film de introductie vormt voor een excursie aan de Sint Servaasbasiliek en aan de Romeinse museumkelder van hotel Derlon aan het Onze Lievevrouweplein, alles o.l.v een deskundige VVV-gids. Na afloop hiervan ontvangen de deelnemers het boekje ‘Over Sint Servaas en de Romeinen’. Hierin staat nogmaals de wordingsgeschiedenis van Maastricht kort en bondig beschreven.


Overbrugging Heiligdomsvaarten

Het onderwijsproject wordt bewust nu gepresenteerd om de tijdsspanne tussen de Heiligdomsvaarten van 2011 en 2018 als het ware te overbruggen. Ieder jaar, rond de Servaasweek in mei, zullen er leerlingen en hun leerkrachten worden uitgenodigd voor het maken van deze (gratis)excursie.

Mgr. Mathieu Hanneman over het project

“Wij willen dat jongeren steeds weer horen over Sint Servaas en over zijn invloed op de historie en de cultuur van de stad Maastricht. We zijn de SKMO en het RK Weeshuis dankbaar voor het financieel mogelijk maken van dit belangrijke jongerenproject” vertelt Mgr. Mathieu Hanneman, pastoor-deken van de Maastrichtse Sint Servaasbasiliek’