Datum en thema Heiligdomsvaart Maastricht 2018 bekend
De 55e Heiligdomsvaart Maastricht zal plaatsvinden van donderdag 24 mei 2018 t/m zondag
3 juni. De Vereniging het Graf van St. Servaas, verantwoordelijk voor de organisatie van de
7-jaarlijkse Heiligdomsvaart, is begonnen met de voorbereiding op het grootste religieus en
culturele evenement in onze gewesten. Als thema voor de Heiligdomsvaart 2018 is gekozen
voor ‘ Doe goed en zie niet om’. Een tekst die staat op een van de Limburgse wegkruisen
en zeer actueel is in onze tijd.

Doe goed en zie niet om
In de gemeente Margraten ter hoogte van Cadier en Keer staat een van de vele Limburgse
wegkruisen waarop de tekst staat “Doe wel en ziet niet om”. Deze tekst is door de organisatie van
de Heiligdomsvaart 2018 gekozen als thematekst. De geactualiseerde variant hierop, ‘Doe goed
en zie niet om’, is volgens de organisatie zeer aansprekend voor onze huidige tijd.
Deken Mgr. M. Hanneman zei onlangs in een toelichting op dit thema het volgende. ‘ Gelukkig ben
je, zalig ben je, als je zuiver in je bedoelingen bent, mild en begrijpend, verzoening bent waar
wantrouwen groeit. Wij ondergaan voor een stuk de tijd, wij ondergaan voor een stuk het leven, we
kunnen het niet allemaal kiezen maar waar we wel iets aan kunnen doen dat is goed doen, het
lijden verlichten zodat mensen aan de andere kant niet het geloof en de moed helemaal opgeven’,
aldus de Maastrichtse pastoor-deken Mgr. Hanneman.

Organisatie
Inmiddels zijn er een zevental commissies opgestart die er samen voor moeten gaan zorgen dat er
wederom een scala aan religieuze en culturele evenementen zal worden aangeboden. Naar
verwachting zullen er in de periode van de Heiligdomsvaart 2018 weer duizenden pelgrims naar
Maastricht komen om hieraan deel te nemen of getuige van te zijn. In 2011 waren er in totaal ruim
175.000 mensen getuige van de de Heiligdomsvaart in dat jaar onder het thema ‘Ad Lucem, het
Licht tegemoet’.
Sinds de Middeleeuwen wordt, iedere zeven jaren, een Heiligdomsvaart georganiseerd waarbij
religie en cultuur de basiselementen vormen. Het geloof en de inspiratie die St. Servaas eeuwen
geleden heeft gebracht in Maastricht zal wederom tot uitdrukking komen in de vele vieringen,
culturele manifestaties en reliekentoningen.
Voordat de Heiligdomsvaart 2018 een feit zal zijn zal er nog heel veel werk moeten worden verzet.
Er zullen veel vrijwilligers en financiële middellen nodig zijn om de hele organisatie gestalte te
kunnen geven. De vereniging het Graf van St. Servaas zal binnenkort een website bekend maken
waarop alle relevante ontwikkelingen zullen worden vermeld.