Zeven Maastrichtse basisscholen gaan kunstzinnig aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid; de groepen 7 en 8 schilderen de werken op een doek. Deze worden tentoongesteld in boekhandel Dominicanen en ze krijgen een plek in de Ommegangen van de Heiligdomsvaart.


In totaal worden veertien schilderijen gemaakt door de kinderen, allen gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid, de zeven manieren waarop gelovigen barmhartigheid kunnen tonen.

Jan Janssen, lid van de commissie cultuur van de Heiligdomsvaart, heeft de scholen daarvoor doeken, verf en penselen beschikbaar gesteld.

Het bleek nog niet eenvoudig de verhalen achter de zeven manieren van barmhartigheid (de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven) in voor kinderen begrijpelijke taal te vinden. De beschikbare teksten bleken nogal ‘zwaar’ geschreven en zijn om die reden vertaald, waarna de in Rome woonachtige Maastrichtse priester Eugène Dassen de teksten heeft gecontroleerd.

De scholen Petrus en Paulus, Sint Aloysiusschool, basisschool Amby, basisschool Wyck, basisschool Scharn, de John F. Kennedyschool en de Montessorischool gaan aan de slag met verf en penseel. Voor de organisatie van de Heiligdomsvaart uiteraard een mooie gelegenheid om kinderen te betrekken bij de zevenjaarlijkse katholieke traditie in Maastricht. In de Goede Week, de laatste week van maart, zijn de doeken klaar. Ze worden eerst tentoongesteld in boekhandel Dominicanen. Tijdens de Heiligdomsvaart worden ze meegedragen in de Ommegangen. “Als we dat kunnen laten doen door een aantal ouders samen met de kinderen, aangevuld met mensen die de zeven manieren van barmhartigheid uitbeelden, hebben we een mooie groep voor de ommegangen”, hoopt Jan Janssen.


Uitvoering door

De scholen Petrus en Paulus, Sint Aloysiusschool, basisschool Amby, basisschool Wyck, basisschool Scharn, de John F. Kennedyschool en de Montessorischool.


Kaartverkoop
De tentoonstelling is vrij toegankelijk.

Openingsdata & tijdstippen
Zondag 13 mei t/m zaterdag 2 juni van 09:00 tot 18:00 uur; maandag 28 mei van 10:00 tot 18:00 uur en beide donderdagen tot 21:00 uur.

Locatie
Boekhandel Dominicanen

Dominicanerkerkstraat 1
6211CZ Maastricht