Iconen worden ook wel aangeduid als ‘vensters op de eeuwigheid’. Ze laten ons een stukje van de hemel zien en vormen als het ware een brug tussen het realisme en het mystieke.


Via de afbeelding treed je in contact met de persoon die is afgebeeld. Een icoon kijkt je aan, altijd en van welke plek dan ook. Als je iemand vraagt wat ze van iconen vinden, vind je antwoorden als serene rust, ingetogenheid, respect, schoonheid en pracht. Iconen vragen om een mooie, teruggetrokken plek waar haar schoonheid en puurheid volledig tot hun recht komen. Dan kun je ook de rust vinden om bij een icoon te bidden of te mediteren. Daarnaast worden iconen als uiting van een kunstvorm gewaardeerd behorende bij de oosters orthodoxe kerken. Iconen zijn dus ook kerkelijke kunst. In de huidige tijd zie je steeds meer zogenaamde westerse iconen, iconen die westerse heiligen voorstellen.

Iconen.JPG

Tijdens de Heiligdomsvaart 2018 in Maastricht zal er in de crypte van de eeuwenoude basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee een iconententoonstelling plaats­vinden. In deze tentoonstelling zullen iconen worden getoond van iconenschilders die op een of andere manier binding hebben met het parochiecluster OLV Sterre der Zee en Sint Pieter. Alle schilders zijn amateurs en hebben met veel liefde, geduld, inspanning en soms wat hulp een icoon geschilderd, die ze heel dierbaar is geworden, waar ze mettertijd zeer aan gehecht zijn geraakt. Of een icoon is voor een speciaal iemand of voor en speciale gebeurtenis geschilderd waar voor de schilder fijne, dankbare herinneringen aan gekoppeld zijn. We hebben 17 iconenschilders bereid gevonden hun iconen te willen afstaan voor deze tentoonstelling. Wat alle schilders gemeen hebben is hun passie voor het schilderen van een icoon volgens traditionele methoden.

Als je iemand die iconen schildert vraagt naar wat hem of haar zo aanspreekt in iconen, hoor je vaak ‘de rust en ingetogenheid’ die er van uit straalt. Je ervaart de heilige die wordt afgebeeld als het ware in je nabijheid. Kijken naar en bidden bij een icoon geeft innerlijke rust en geborgenheid. Deze tentoonstelling heeft de titel ‘Geraakt door Gods Liefde’ meegekregen`. Verreweg de meeste iconenschilders hebben een persoonlijke getuigenis verwijzend naar deze titel als het antwoord wordt gezocht op de vraag ‘hoe ben je tot het schilderen van iconen gekomen’? Dat maakt deze tentoonstelling tot een bijzondere beleving.

Er zullen zo’n 100 iconen worden geëxposeerd; daaronder iconen van de stadsheiligen van Maastricht. Er is voor een brede opzet gekozen en de iconen worden per onderwerp geclusterd tentoongesteld. Het zal u niet verbazen dat in een kerk die is toegewijd aan Slevruike (Onze Lieve Vrouwe) extra aandacht aan iconen van de Moeder Gods zal worden besteed.


Openingsdata 2018

Donderdag 24 mei t/m zondag 3 juni van 13:00 tot 17:00 uur.


Uitvoering door

Leon Joosten en Monique Marres-Dassen

Locatie

Onze Lieve Vrouw Basiliek
Onze Lieve Vrouweplein 7
6211 HD Maastricht

Kaartverkoop

De entree is vrij en er zijn altijd gastvrouwen en -heren aanwezig die meer informatie kunnen verstrekken over de iconen en het schilderen van iconen.