JUBILEUMCONCERT FANFARE ST. SERVATIUS

ZONDAG 16 JUNI, 14.00 UUR, SINT-THERESIAKERK

Aan belangstellenden voor activiteiten rondom Sint Servaas en de Heiligdomsvaart,

Geachte dames en heren,

Mede namens de Stichting Culturele Educatie Maastricht (CEM), de stichting die zich mee inzet voor de realisatie van de Heiligdomsvaart in Maastricht, brengen wij u graag het jubileumconcert van Fanfare St Servatius onder de aandacht. Zie bijgaande flyer.

Het concert, in samenwerking met drie koren, vindt plaats op zondag 16 juni om 14.00 uur in de Sint-Theresiakerk. Na afloop is er een gezellige nazit in het clubhuis van de fanfare tegenover de Theresiakerk.


Kaarten zijn te bestellen via info@fanfaresintservatius.nl; entree €8.

Van harte aanbevolen en vriendelijk groetend,

Vereniging het Graf van Sint Servaas’ | Heiligdomsvaart Maastricht