Trichter JG-20170319-WA0011.jpg

Voorzitter Joseph Goumans van het Graf van Sint Servaas, is zondagochtend 19 maart onderscheiden met de Trichter. De penning die bij dit eerbewijs hoort werd hem na de hoogmis van de Sint Servaasbasiliek in handen gegeven door burgemeester Annemarie Penn – te Strake.

Joseph Goumans werd op de dag dat hij zijn 65-jarige verjaardag viert flink verrast. Met grote regelmaat is hijzelf betrokken bij mensen – onverwacht – in het zonnetje te zetten. In het dagelijks leven advocaat, is hij in zijn vrije tijd al sinds jaar en dag intensief betrokken bij menig Maastrichts maatschappelijk, cultureel en sportief gebeuren. Zo was hij geruime tijd voorzitter van MVV en is hij lid van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten.

De meeste vrije tijd besteedt hij evenwel aan tal van activiteiten voor zijn Sint Servaasbasiliek. Als voorzitter van het Graf van Sint Servaas is hij tegelijkertijd ook een van de stuwende krachten van de Heiligdomsvaart. Zowel de afgelopen editie als die van volgend jaar kan rekenen op zijn organisatie- en bestuurstalent. Hij is daarbij vooral actief als de schakel tussen de overheden en cultuur-maatschappelijke instellingen. Maar ook het kleine werk dan wel inzet achter de schermen schuwt Joseph Goumans niet. Zo begeleidde hij de verleden jaar overleden monseigneur deken Mathieu Hanneman en was diens mantelzorger.

Zelfs in Rome, de bakermat van het christelijk geloof in het westen van Europa, is Goumans actief voor de stad Maastricht. Namens de Stichting Sint Servaas in Rome lobbyt hij in Vaticaan en omstreken om zijn stad en keer ‘een duidelijke plaats te geven’.

Ook het bekende – aan de basiliek verbonden – koor Capella Sancti Servatii, kan al jarenlang rekenen op het vakmanschap van Joseph Goumans. Voor het zanggezelschap vervult hij de rol van secretaris en organiseert hij concerten in binnen- en buitenland.

De Trichter De Trichter is een penning die wordt toegekend aan personen of groepen die zich op uitnemende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Maastricht. De naam van deze onderscheiding is afgeleid van ‘Tricht’, doorwaadbare plaats in de rivier. Op de penning wordt dit symbolisch tot uitdrukking gebracht. De kunstenaar, Désirée Tonnaer, heeft bovendien de stadsengel op de penning afgebeeld.