TIJD VOOR DE LINTJES

Zo rond Koningsdag worden weer de Lintjes uitgedeeld. Zo ook aan de heer W.P.M. van Haaren (Walter). Hij werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje door burgemeester Annemarie Penn - te Strake in de Kanunnikenkelder van de Sint Servaasbasiliek.

Walter van Haaren dacht aanvankelijk dat hij bij een vergadering aanwezig moest zijn inzake de Heiligdomsvaart van 2018. Tijdens de vergadering, die amper 10 minuten bezig was, kreeg de voorzitter een oproep, of ze met z'n allen even naar de Kanunnikenkelder konden komen, want er was bezoek. Aangekomen zag Walter familie en vrienden staan en de burgemeester om hem te benoemen.

Vanaf 2003 is hij voorzitter van de stichting Culturele Educatie Maastricht (CEM). Deze stichting is opgericht als steunstichting om financiële middelen te vergaren voor culturele activiteiten van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaarten (HDV) in Maastricht. Het betrekken van sponsoren bij de HDV vraagt veel persoonlijke benadering en inzet, evenals het bedenken van voor het bedrijfsleven attractieve programma's, die in de jaren voorafgaand aan de HDV door CEM worden georganiseerd. Walter van Haaren vervult hierin een voortrekkersrol.

Vanaf 2007 is hij lid van de vereniging ‘het Graf van Sint Servaas’ en in die hoedanigheid tevens lid van het Heiligdomsvaartcomité. De vereniging ‘het Graf van Sint Servaas’ is verantwoordelijk voor de organisatie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart. Deze traditie stamt uit de 14e eeuw.

Vanaf 2009 is hij voorzitter van de commissie Culturele Activiteiten van de Heiligdomsvaart Maastricht. Voor de HDV van 2011 en ook in de daaraan voorafgaande voorbereidingsperiode van enkele jaren heeft hij in deze hoedanigheid het culturele programma "getrokken". Het culturele programma voor 2018 voorziet voorlopig o.a. in diverse groot- en kleinschalige theaterproducties, muziek en dans, diverse concerten, filmprogramma's, tentoonstellingen, culturele wandelingen langs kloosters en kerken, scholenprojecten enz.

In de periode 2005 – 2015 is Walter van Haaren voorzitter van de stichting Opera Comique Maastricht (OCM). Hij wist in die periode een duidelijk kwalitatieve verbetering tot stand te brengen en er konden 3 producties gerealiseerd worden. Verder ontstonden er samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen in de stad en werden er workshops voor de Maastrichtse basisscholen georganiseerd.

Vanaf 2012 is hij voorzitter van het Beleidsbepalend Orgaan RTV Maastricht, de publieke stadsomroep, onderdeel van de stichting kabelomroep Zuid-Limburg. Ook is hij lid van het Uniformen- en Instrumentencomité van harmonie St. Pieter te Maastricht.

Vanaf 2015 is Walter van Haaren als adviseur betrokken bij werkzaamheden rondom het project "Hulp in de praktijk" (HIP) van de diaconie/gezamenlijke kerken in Maastricht.

Het verzoek om hem lid te maken van Oranje was ingediend door de onlangs overleden oud-burgemeester Philip Houben.

Beeld © FOCUSS 22 Tekst: Gemeente/FOCUSS 22