Op woensdag 26 april om 11.45 uur werd tijdens een vergadering van het Percessiecomite aan mevrouw Lizzy Bovens-Westenberg een lintje uitgereikt. Zij is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Lizzy Bovens is lid van de Commissie Ommegang van de Heiligdomsvaart en echtgenoot van graflid Theo Bovens.

Lizzy Bovens heeft zich vanaf 1987 op maatschappelijk gebied verdienstelijk gemaakt in Maastricht.

Vanaf 1990 verzorgt zij de kleding voor de deelnemers aan diverse programmaonderdelen (b.v. ommegang en open lucht spel) tijdens de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaarten. Daarvoor zoekt zij samen met de regisseur naar kleding en attributen, tot in het buitenland toe. Bovendien werkt zij ook mee aan de vervaardiging van decors (schilderwerkzaamheden). Ook voor andere grootschalige producties, zoals de 5-jaarlijkse Reuzenstoet in Maastricht en individuele opvoeringen van b.v. Kaptein vaan Köpenick en de Caesar in Maastricht, zet zij zich vanaf 1987 op diezelfde wijze in.

Vanaf 1990 lid van het processiecomité St. Servaasbasiliek-Basiliek Onze Lieve Vrouw (de Stadsprocessie) te Maastricht. In deze hoedanigheid heeft zij de taak om de deelnemende groepen aan de jaarlijkse processie van processiekleding te voorzien. Zij weet schoolkinderen ieder jaar te motiveren om deel te nemen aan de processie. Ook heeft zij de zorg voor de magazijnruimte, waar meer dan 1000 kleren voor de processie opgeslagen liggen. Deze kleren worden niet alleen voor de Stadsprocessie ingezet, maar ook voor b.v. de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaarten en voor processies in andere parochies in Maastricht.

Vanaf 1999 vrijwilliger bij de stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. Als zodanig is zij verzorgster bij de jaarlijkse 8-daagse bedevaart naar Lourdes. Tevens is zij verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden voor de benodigde verpleegartikelen.

1991 – 2012 Tenslotte heeft zij zich verdienstelijk gemaakt voor de scouting. Van 1991-2012 was zij in diverse bestuursfuncties actief t.b.v. de scouting, regio Maastricht en Mergelland, met zo'n 20 scoutinggroepen met 600 leidinggevenden en 2500 leden.