Mevrouw Elly de Haan-Verduyn is woensdag 10 mei benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het kerkelijke leven in Maastricht en Zuid-Limburg. De 68-jarige Elly de Haan-verduyn is secretaris van de Raad van Kerken Maastricht en heeft een grote staat van dienst voor onder meer de Sint Janskerk in Maastricht.

Mevrouw Elly de Haan-Verduyn is in het kader van de Heiligdomsvaart 2018 lid van de commissie Pelgrimage & Vieringen werkgroepen Oecumene en Diaconie.

Ook de CDA Fractie Maastricht is trots op Ridder Elly de Haan-Verduyn, partner van fractievolger Tjalle de Haan. De onderscheiding door locoburgemeester Jim Janssen vond plaats in de torenkamer van de Sint Jan. Bij de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau hoorde een hele waslijst aan verdiensten, waarbij uiteraard de Sint Jan en de protestantse gemeente een grote rol speelt. Verduijn heeft veel vrijwillig werk verricht voor het kerkleven. Zo was ze onder meer leidinggevende bij de zondagschool, de jeugdclub en was ze lid van meerdere besturen.