In de aanloop naar de Heiligdomsvaart in 2018 staat de H. Mis van 11.30 uur op zondag in de Servaasbasiliek te Maastricht in het teken van gastvrijheid. Op zondag 25 juni mogen wij het kerkkoor Sint Urbanus Zang en Vriendschap uit Belfeld begroeten. Onze deken John Dautzenberg was jarenlang parochiepriester in Belfeld en het koor bood de scheidende pastoor in november j.l. een H. Mis aan in de Sint Servaasbasiliek. Het koor zingt onder leiding van de heer Pieter Janssen, de orgelbegeleiding is in handen van de heer Jan van Ginkel. Het koor is sinds enkele jaren samengesteld uit twee kerkkoren het dameskoor Zang en Vriendschap en het herenkoor Sint Urbanus. Het koor kent inmiddels een breed repertoire van meerstemmig zang, gregoriaanse en Nederlandstalige gezangen die nauw aansluiten bij de liturgie van de dag. Voor zondag 25 juni a.s. is een mooi programma opgesteld.
Het koor telt momenteel 55 leden. Naast muzikale kwaliteit kent het koor een enorm saamhorigheidsgevoel. Het is een hechte vriendenclub en een onontbeerlijke pilaar in de parochie Sint Urbanus in het Noord Limburgse Belfeld.