Installatie pastoor-deken Dautzenberg zondag 6 november

Zondag 6 november wordt pastoor John Dautzenberg geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de, al geruime tijd samenwerkende, clusterparochies van St. Servaas en St. Anna/St. Lambertus en als deken van Maastricht. Deze installatie zal plaatsvinden a.s. zondag om 14.30 in de St. Servaasbasiliek in Maastricht tijdens een plechtige hoogmis.

Installatie
Voorafgaand aan de installatie, om13.45 uur, krijgt pastoor Dautzenberg symbolisch de sleutels van de St. Servaasbasiliek en ook het herdersschepje overhandigd als nieuwe parochieherder en aansluitend vindt de Heilige Mis plaats om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom bij deze installatie-plechtigheden. Er zullen slechts een klein aantal gereserveerde plaatsen zijn voor familie en een beperkt aantal genodigden waardoor er voldoende plaats is voor de trouwe kerkgangers die bij de installatie aanwezig willen zijn. Na afloop van de H. Mis is er gelegenheid om de nieuwe deken te feliciteren in de kruisgang van de St. Servaasbasiliek.
Een week later, op zondag 13 november wordt de nieuwe pastoor-deken verwelkomd in de Annakerk tijdens een hoogmis. Ook hier is na afloop gelegenheid pastoor-deken Dautzenberg te ontmoeten en te feliciteren.

Deken Dautzenberg
Pastoor John Dautzenberg is 53 jaar en groeide op in Kerkrade-Chèvremont. Hij begon zijn priesteropleiding in 1985 aan het Grootseminarie Rolduc. In 1991 werd hij tot diaken gewijd en een jaar later tot priester. Tot 1997 werkte hij als kapelaan waarna hij vervolgens als pastoor benoemd werd in Tegelen waar hij 19 jaar lang met veel plezier werkte totdat hij werd gevraagd door het bisdom om deken Hanneman in Maastricht op te volgen. In het parochieblad van zijn nieuwe parochies zegt pastoor Dautzenberg:
‘Ik heb grote waardering voor mijn voorganger deken Mathieu Hanneman, wiens werk ik graag wil voortzetten’. ‘Ik besef maar al te goed dat dit voor mij, maar ook voor u zal moeten wennen’. Pastoor Dautzenberg kijkt in dankbaarheid terug op zijn tijd in de parochie in Tegelen maar ziet ook erg uit naar een nieuwe start als deken van Maastricht.
Samen met pastoor-deken Dautzenberg start ook de nieuwe kapelaan Henyer Garcia. De uit Venezuela afkomstige Garcia werd onlangs tot diaken gewijd door bisschop Frans Wiertz en heeft een benoeming gekregen als kapelaan aan de St.Servaas en de St. Anna/St. Lambertus.