hdv-laatste-mis-34_5925346161_o.jpg

Een jaar voor de officiële opening van de eerstvolgende Heiligdomsvaart Maastricht, trekt zaterdag 6 mei aanstaande een processie vanuit de St. Martinuskerk in Wyck naar de St. Servaasbasiliek in het centrum van Maastricht. Hiermee wordt aangegeven dat Maastricht op weg gaat naar de 55e uitgave van de Heiligdomsvaart, die de titel draagt ‘Doe goed en zie niet om’, en die plaats zal vinden van 24 mei tot en met 3 juni 2018.

Voorafgaande aan de processie op 6 mei vindt om 16.00 uur een korte plechtigheid plaats in de St. Martinuskerk. Centraal in de processie staat het borstbeeld van St. Servaas, dat gedragen zal worden door het Dragersgilde van St. Servaas. Verder begeleiden verschillende priesters uit het dekenaat Maastricht, de Broederschap van St. Servaas en De Vereniging Het Graf van St. Servaas het borstbeeld van de heilige St. Servaas naar ‘zijn’ basiliek aan het Vrijthof. Harmonie Kunst door Oefening verleent muzikale medewerking. In de basiliek wordt de processie afgesloten met een korte plechtigheid.

Na afloop is er een ontmoeting van de vrijwilligers die betrokken zijn bij de voorbereidingen op de Heiligdomsvaart. Ruim 200 vrijwilligers werken al geruime tijd aan de totstandkoming van de 55e Heiligdomsvaart. Zij allen voelen zich onderdeel van de Servaasfamilie en de organisatie wil met deze ontmoeting haar dank onderstrepen.