10.09.2017: Optreden tussen 13.00 uur en 14.00 uur in de hal van het stadhuis


Het culturele programma dat een belangrijk onderdeel vormt van de Heiligdomsvaart 2018 wordt op 10 september a.s. gepresenteerd tijdens het Parcours te Maastricht. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur zullen er in de hal van het Maastrichtse stadhuis verschillende presentaties en optredens plaatsvinden, die een eerste inkijk geven in het culturele programma dat in zijn compleetheid te zien zal zijn tijdens de Heiligdomsvaart te Maastricht van 24 mei t/m 3 juni 2018.


Preview van de opera Messiah
Het ArkA Symphonieorkest en het koor Lingua e Musica zullen o.l.v. dirigente Manon Meijs op zondag 10 september een eerste impressie geven van de Messiah van Händel. De bewerking en de regie van deze ‘grand opera’ zijn in handen van Sybrand van der Werf. Hij zal, tijdens de preview op het Parcours, uitleg geven over de uitvoering van de Mesiah tijdens de Heiligdomsvaart 2018. Tevens zullen het ArkA Symphonieorkest en het koor Lingua e Musica zich individueel presenteren aan het publiek, respectievelijk o.l.v. de dirigenten Manon Meijs en Patrick Vaessens. De opera Messiah in geënsceneerde vorm, zal tijdens de Heiligdomsvaart van Maastricht zes maal worden uitgevoerd in de onlangs gerestaureerde Sint-Lambertuskerk te Maastricht in de periode van 24 mei t/m 3 juni 2018. Aan deze opera werken onder andere mee: sopraan Claudia Couwenbergh, tenor Falco van Loon, counter-tenor Rob Meijers en de bas Pieter Hendriks. De vormgeving van deze ‘grand opera’ zal in handen zijn van Sanne Puijk.

Dansperformance door Joost Vrouenraets (GOTRA)
Eveneens tijdens het parcours verzorgt de bekende choreograaf Joost Vrouenraets een dansperformance. Het duet dat hij zal uitvoeren onder de naam ‘ Koffie verkeerd’ is een werk waarmee hij het afgelopen jaar veel belangstelling trok. Tijdens de Heiligdomsvaartperiode in 2018 zal hij het werk Vestis (de mantel) vijf maal uitvoeren. De première vindt plaats op 26 mei 2018. ‘Vestis is een duet dat een brug wil slaan tussen traditie en de hedendaagse samenleving’, zo zegt Vrouenraets in een toelichting. Joost Vrouenraets tekent zelf voor de choreografie en het concept. Verder wordt er aan de uitvoering deelgenomen door GOTRA, Verena Klein is verantwoordelijk voor het mode-ontwerp en de compositie van de muziek is in handen van Loran Delforge.

Naast bovengenoemde previews tijdens het Parcours, is er sprake van een zeer uitgebreid en gevarieerd cultuurprogramma dat zal worden uitgevoerd tijdens de Heiligdomsvaart Maastricht in de periode van 24 mei t/m 3 juni 2018. Belangstellenden wordt aangeraden regelmatig de website www.heiligdomsvaarmaastricht.nl te raadplegen of de Heiligdomsvaart te volgen via Facebook @HDVMaastricht.

De brochures voor de Messiah en het cultureel programma zijn hieronder te downloaden:

- Brochure Messiah

- Brochure Cultuur